Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Dramapedagogutbildningen
Publicerad: 2000-03-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-03-02
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------------------
Dramapedagogutbildningen
-----------------------------------------------
Riksdagsledamoten Tasso Stafilis(v) tog i riksdagens fr√•gestund den 24 februari upp fr√•gan om dramapedagogutbildningarna och fick svar av utbildningsminister Thomas √Ėstros:

Anf. 25 TASSO STAFILIDIS (v):
Fru talman! Jag vill rikta min fr√•ga till utbildningsminister Thomas √Ėstros.

Dramapedagogutbildningen är utrotningshotad. Dramapedagogutbildningen befinner sig i dagsläget i kläm mellan folkbildning och högskola. Situationen, fru talman, blir paradoxal, för behoven är enorma och efterfrågan på utbildade dramapedagoger överstiger tillgången. I dag aviserar bl.a. Ljungskile folkhögskola att man ämnar lägga ned sin dramapedagogutbildning. Dramapedagogutbildningen finns endast vid folkhögskolorna i Ljungskile och Västerberg.

Min fråga till utbildningsministern är: Ser utbildningsministern någon möjlighet att ge dramapedagogutbildningen högskolestatus, och hur ser han i så fall på att dramapedagogutbildningen fortsättningsvis skulle kunna bli en högskoleutbildning i stället för en folkhögskoleutbildning?

Anf. 26 Utbildningsminister THOMAS √ĖSTROS (s):
Fru talman! Stafilidis tar upp en fråga som naturligtvis kräver extra studier för att man ska kunna ge ett säkert svar.

N√§r man vill g√• fr√•n att vara en eftergymnasial utbildning som inte √§r p√• h√∂gskoleniv√• till att bli en fullv√§rdig h√∂gskoleutbildning √§r H√∂gskoleverket den myndighet som utv√§rderar utbildningen och ser om den √§r h√∂gskolem√§ssig. √Ąven i det h√§r fallet √§r det f√∂rst√•s den processen man m√•ste g√• igenom.

Jag skulle vilja föreslå riksdagsledamoten denna väg när det gäller just denna utbildning. Vill han resonera om utbildningen mer i detalj ber jag honom att återkomma med en interpellation i frågan, så lovar jag att ta reda på mer fakta i ärendet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB