Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga om hjälpmedel
Publicerad: 2000-03-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-03-13

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

-------------------------------------------
Riksdagsfråga om hjälmedel inom vuxenutbildning och folkbildning
-------------------------------------------

Riksdagsledamoten Sonja Franssin (s) har ställt en fråga (1999/2000:591) till skolminister Ingegerd Wärnersson om behovet av att tydliggöra ansvarsfördelningen för hjälpmedel i folkbildning och vuxenutbildning mellan olika myndigheter. Fransson pekar på att människor med funktionshinder har en realtivt låg utbildningsnivå och att en orsak till detta är problemen med hjälpmedelsförsörjningen. Det saknas en tydlig ansvarsfördel- ning mellan landstingets och andra huvudmäns ansvar för att finansiera hjälpmedel. För studerande i folkhögskola är situationen extra problematisk då det kan behövas dubbel uppsättning av olika hjälpmedel för att klara den dagliga livsföringen och för studierna.

I sitt svar den 6 mars anför Ingegerd Wärnersson:

"Sonja Fransson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tydliggöra ansvarsfördelningen för hjälpmedel i folkbildning och vuxenutbildningen mellan olika myndigheter.

Kunskapslyftskommittén har fått i uppdrag att bl.a. analysera och kartlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och den enskilde vad gäller utbildning för funktionshindrade vuxenstuderande och omvårdnad i anslutning till utbildningen.

Kunskapslyftskommittén ska avlämna sitt betänkande i början av april 2000. Jag kommer
då att ta de frågor som rör funktionshindrades situation i utbildningen på stort allvar, och regeringen har för avsikt att återkomma med förslag i den proposition om vuxnas lärande som beräknas lämnas till riksdagen i slutet av detta år."
    
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB