Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nytt statsbidragssystem för studieförbund
Publicerad: 2000-03-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Press 2000 03 15.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-03-15

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

-------------------------------------------
Nytt statsbidragssystem för studieförbunden
------------------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse beslutade vid dagens sammanträde om nya fördelningskriterier för statsbidragen till de 11 studieförbunden med dess ca 900 lokalavdelningar. De nya kriterierna tillämpas första gången verksamhetsåret 2001. Rådet fördelar årligen ca 1, 2 miljarder kronor till studieförbundens verksamhet.

Utgångspunkter

Det nya fördelningssystemet har som utgångspunkt att studieförbunden skall få större möjlighet att satsa på kvalitativ utveckling och vara mindre beroende av ständigt ökade verksamhetsvolymer för att säkra kommande års statsbidrag. Det ger också möjlighet för förbunden

att arbeta långsiktigt med inriktning mot profilering och egna mål för verksamheten

att ytterligare inrikta sin verksamhet mot de av samhället prioriterade grupperna - människor med funktionshinder, invandrare och arbetslösa

att satsa på eget utvecklingsarbete, bl.a. för att förnya arbetsformer, nå nya grupper i samhället samt stärka och utveckla demokratin.

Utformning

Statsbidrag utgår också i framtiden till studiecirkelverksamhet, kulturprogram samt annan gruppverksamhet. Statsbidraget består av tre delar

Basbidrag -
motsvarande 70% av statsbidraget som fördelas för en treårsperiod

MÃ¥lgruppsbidrag -
motsvarande 18% av statsbidraget som omfördelas årligen utifrån den verksamhetsom genomförts med prioriterade grupper (se ovan)

Utvecklingsbidrag -
motsvarande 12% av statsbidraget som fördelas för en treårsperiod.

För ytterligare information

studieförbundssekreterare  Anna-Carin Bylund, tel. 08 - 412 48 03
kanslichef                         Britten MÃ¥nsson-Wallin, tel. 08 - 412 48 05

 
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB