Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nya kursplaner mm i gymnasieskolan
Publicerad: 2000-03-20
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2000-03-20
Information från Agneta Wallin
tel. 08 - 412 48 13  e-post  agneta.wallin@folkbildning.se

------------------------------------
Nya kursplaner och betygskriterier inom gymnasieskolan

------
Fr. o.m 1 juli 2000 övergår gymnasieskolan till nya kursplaner. Nyheterna inom gymnasieskolan innebär bl a att alla nationella program får en gemensam programstruktur och skall ha en omfattning på 2 500 poäng (varav kärnämnena 750). Varje kurs har fått ett mer avrundat poängtal så att endast 50, 100, 150 och 200 förekommer. Poängtalet motsvarar tänkt arbetsinsats i timmar för de studerande. De folkhögskolor som utfärdar behörigheter bör för att kunna göra bedömningar vad gäller ”motsvarande kunskaper” ta del av SKOLFS, Skolverkets författningssamling, där de nya kursplanerna och betygskriterierna, publiceras under våren. (Den kommunala vuxenutbildningen arbetar vidare enligt de gamla kursplanerna även under läsåret 2000/2001 och går över till nya kursplaner fr o m 2001-07-01.)

SKOLFS, som är den officiella publikationen för de fastställda kursplanerna, kommer att omfatta ca 150 stycken olika nummer och kan beställas genom Fritzes; fritzes.order@liber.se (helÃ¥rsprenumeration Ã¥r 2000 kostar 614 kronor + moms). Alla kursplaner och betygskriterier kommer sÃ¥ smÃ¥ningom ocksÃ¥ att finnas samlade pÃ¥ Skolverkets hemsida www.skolverket.se/kursplaner (gÃ¥ in under Gymnasial utbildning; Kärnämneskurser och Samtliga kurser). De nummer som lärarna pÃ¥ folkhögskolorna bör ha tillgÃ¥ng till är endast de nummer som avser kurser som folkhögskolan intygar behörigheter i.

Kärnämneskurserna är klara och publicerade och finns i följande nummer:

SKOLFS 2000:2  Svenska (Sv A 100, Sv B 100)
SKOLFS 2000:3  Svenska som andra sprÃ¥k (Sv2 A 100, Sv2 B 100)
SKOLFS 2000:4  Engelska (Eng A 100)
SKOLFS 2000:5  Matematik (Ma A 100)
SKOLFS 2000:7  Samhällskunskap (Sh A 100)
SKOLFS 2000:8  Religionskunskap (Re A 50)
SKOLFS 2000:9  Naturkunskap (Nk A 50)

-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB