Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Handikappolitisk proposition
Publicerad: 2000-03-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Handikapprop.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-03-21

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

-------------------------------------------
Handikappolitisk proposition
------------------------------------------

Regeringen har i dag lämnat den nationella handlingsplanen för handikappolitiken till riksdagen (prop. 1999/2000:799).

För kännedom bifogas ett utdrag ur propositionen (bil.).

Propositionen i sin helhet, ett pressmeddelande och ett faktablad kan hämtas via internet och adressen www.regeringen.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB