Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


En konfessionell folkhögskola?
Publicerad: 2000-03-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-03-27

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se

------------------------------------------
En konfessionell folkhögskola?
------------------------------------------

I riksdagens debatt om friskolorna den 23 mars togs också folkhögskolorna upp som exempel från en något annorlunda utgångspunkt.

Bakgrunden var ett inlägg från Lennart Gustavsson (v) som hänvisade till kravet i läroplanerna för det offentliga skolväsendet var att undervisningen i skolan skall vara "icke-konfessionell" och fortsatte:
"
"Samtidigt drivs många skolor med en konfessionell inriktning. Men om skolans huvudman har en viss konfessionell inriktning, om skolan i allmänhet drivs med samma inriktning med exempelvis morgonsamlingar och konfessionellt inriktade studiedagar och om alla lärare har samma konfessionella inriktning, kan man då verkligen bedriva en icke-konfessionell undervisning? Tillåt mig tveka.

"Vi föreslår att Skolverket får i uppdrag att göra en översyn av detta."

Lars Hjerten (m) anförde i en replik:
"Jag vill ställa en annan fråga. Lennart gustavsson var inne på detta med konfessionella skolor och konfessionell grund. Gäller det också folkhögskolor som är statligt stödda, att de inte ska få drivas på konfessionell grund, t ex. att politiska partier inte ska få stå bakom folkhögskolor eller att kristna organisationer inte ska få göra det? Det rör sig ju om samma typ av statsbidrag som går till andra skolor, t. ex. friskolor.

Jag vet att v√§nsterpartister brukar tala om folkh√∂gskolor som bra friskolor. √Ėver h√§lften av alla folkh√∂gskolor √§r friskolor i dag. Eller ska det g√§lla samma regler d√§r som f√∂r grundskolan och gymnasieskolan, att de inte f√•r bedrivas p√• konfessionell grund?

Lennart Gustavsson (v) återkom i en replik:
"Vad jag sade i mitt anförande var att utvecklingen av ett ökat antal konfessionella skolor leder oss vänsterpartister till slutsatsen att det måste vara rimligt att ge Skolverket i uppdrag att titta på hur man lyckas förena en tydlig konfessionell inriktning med det ansvar man har att bedriva en icke-konfessionell utbildning. Naturligtvis skall detsamma gälla för folkhögskolor."

Lars Hjerten (m ) tog på nytt upp folkhögskolefrågan längre fram i debatten och sade bl.a.:
"Om man tittar på en annan skolform som jag känner väldigt väl, nämligen folkhögskolan, så har friskolor där betytt oerhört mycket för mångfalden och kvaliteten. Brunnsviks folkhögskola började med politiska ideologier och Sigtuna folkhögskola med kristen humanism. Sedan kom nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen o.s.v. Nog är det bra om man har olika folkrörelser som också engagerar sig i ungdomsskolan, så att de inte bara är till för dem som är vuxna?

Det sistnämnda föranledde en replik från Eva Johansson (s):
"Nu skiljer sig ju grundskola, gymnasieskola och friskola åt såtillvida att kommunerna har ett ovillkorligt ansvar att svara för att det finns utbildningsplatser, bra skolor för alla barn och ungdomar. Ett sådant ansvar finns inte när det gäller folkhögskolan. Så jag förstår inte riktigt Lars Hjerténs paralleller.

                                ..........................

För den som vill studera hela debatten om friskolorna.
Se riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:84  23 mars som snart l√§ggs ut p√• www.riksdagen.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB