Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info nr 3 KLKs betänkande
Publicerad: 2000-04-06

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
004041ya.pdf 14Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-04-06

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Pressmeddelande från Kd
Rättelse av info nr 1
-----------------------------------
Ledamoten i Kunskapslyftskommittén, tillika riksdagsledamoten Yvonne Andersson (Kd), med ett förflutet som lektor vid Vuxenutbildarcentrum i Linköping har med anledning av KLKs slutbetänkande gjort ett uttalande som bifogas (bil.).
                                        --------------
Rättelse av info nr 1

I den promemoria som bifogades med info nr 1 om KLK den 4 april smög det in sig ett fel
på sid. 9 under avsnittet "särskilda mål" och näst sista raden.

När det gäller den komplettering av förordningen för folkhögskolan kunskapslyftsplatser  som föreslÃ¥s skall orden "samt kritiskt tänkande" utgÃ¥.

De förtydliganden som KLK anser bör göras skall därmed enbart handla om "vägledning, kunskap och kompetens".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB