Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studiestödssystemet för vuxna
Publicerad: 2000-04-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-12

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
Riksdagsdebatt om
studiestödssystemet för vuxna
--------------------------------------
Riksdagsledamoten Yvonne Andersson (Kd) ställde i riksdagens frågestund den 6 april en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson om studiestödet till vuxna:

Anf. 54 YVONNE ANDERSSON (kd):
Fru talman! Jag har en fråga till skolministern. I tisdags överlämnade Kunskapslyftskommittén sitt slutbetänkande. Jag har haft förmånen att vara med i det arbetet, och det har varit väldigt positivt. Men i det nya förslag som överlämnades till skolministern ändrades inte de orättvisor som finns i studiestödssystemet för vuxna.

I går presenterade Kristdemokraterna en rapport om hur vi vill ha ett förutsägbart och sammanhållet studiesystem.

Min fråga till skolministern är: Tänker skolministern titta på vårt förslag till ett studiestödssystem som är förutsägbart och sammanhållet, nu när Kunskapslyftskommittén faktiskt presenterar ett studiestödssystem med liknande brister som det som nu finns har?

Anf. 55 Statsr√•det INGEGERD W√ĄRNERSSON (s):
Fru talman! Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i det fullständiga betänkande som lämnades till mig häromdagen, men givetvis har jag sett delar av det.

När det gäller studiestödssystemet har vi nyligen precis fattat beslut om inriktningarna på det, och hur det nya systemet ska se ut i framtiden.
Givetvis tittar vi igenom alla förslag från de olika partierna som lämnas fram i motioner eller på annat sätt. Däremot kan jag i dag inte alls på något sätt ge besked om ett ställningstagande. Men jag följer givetvis alla partiers intentioner och idéer om hur de vill utforma skolan. Det ingår i mitt vanliga dagliga arbete.

Anf. 56 YVONNE ANDERSSON (kd):
Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt. Betänkandet var på 746 sidor, så det finns mycket att ta sig igenom.

Men kvar är att det studiestödssystem som gäller för vuxenutbildningen är lite annorlunda än det som hittills har tagits fram. Där återstår alltså en del att göra.

Det känns viktigt att vi inte förlorar de människor som är motiverade och som vill veta vilka villkor som gäller om de börjar studera engelska på gymnasial nivå. Det är förutsägbarheten som jag ser som viktig. Jag undrar om skolministern är beredd att ta med sig det i bagaget

Anf. 57 Statsr√•det INGEGERD W√ĄRNERSSON (s):
Fru talman! Det viktiga är att varje individ som börjar inom Kunskapslyftet eller andra vuxenstudier också har en lång framförhållning och känner till sina förutsättningar. De måste få en korrekt information från början om vilka ekonomiska möjligheter de har.

Det som jag i dag vet är att dagens studiesystem kommer att finnas. Jag vet också att vi i framtiden kommer att ha det särskilda utbildnings- bidraget när det gäller Kunskapslyftet. Det kommer alltså att finnas kvar även efter 2002, när själva Kunskapslyftet upphör.
 
                                .....................................

Kommentar:
Mest intressant är att skolministern redan nu ger besked om att det särskilda utbildningsbidraget skall vara kvar efter år 2002.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB