Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Levande historia
Publicerad: 2000-04-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-13

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
Informationssatsningen
Levande historia
--------------------------------------
För kännedom bifogas ett pressmeddelande om projektet "Levande historias " fortsatta verksamhet under år 2000.

Kulturdepartementet
Pressmeddelande
2000-04-07
Levande historias verksamhet fortsätter

Informationssatsningen kring Förintelsen "Levande historia" som initierades av Statsminister Göran Persson 1997, fortsätter fr o m 1 april sin verksamhet inom ramen för Kommittén Forum för levande historia.

Kommittén Forum för levande historia arbetar sedan oktober 1999 med att
utreda etableringen av ett kunskapscentrum för frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Forumet skall ha som övergripande mål att stärka och öka medvetenheten om alla människors lika värde. Kommittén, som leds av Sören Ekström, skall lämna sitt betänkande till regeringen senast den 15 december 2000.

I kommitténs uppdrag ingår utåtriktat arbete i form av utbildnings- och informationsinsatser. Under året kommer bl.a. följande aktiviteter att genomföras:
· Nya metoder kring hur man kan undervisa om demokrati- och värdegrundsfrågor utvecklas i samarbete med pedagoger och didaktiker.
· Seminarier och debatter kring ett framtida Forums roll och innehåll genomförs tillsammans med institutioner och berörda myndigheter.
· Arbetet med att samla in vittnesmål och föremål från Förintelsen kompletteras, bl.a. genom insamling av romska vittnesmål.
· Levande historias plattform på nätet (www.levandehistoria.org) utvecklas. Ett par utställningar produceras för Internet.
· Fortbildningen av lärare kring hur man kan undervisa om värdegrundsfrågor med utgångspunkt i Förintelsen fortsätter.
· Boken "… om detta må ni berätta…" distribueras som tidigare.

För mer information om det utåtriktade arbetet kontakta:
Joakim Scheele 08-405 41 85
Maria Martinsson 08-405 41 56

För övrig information kontakta:
kommittésekreterare Martin Sparr 08- 405 18 67

Beställ också gärna verksamhetsplanen för år 2000 från Kulturdepartementet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB