Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Aktuellt och Färneboinslaget
Publicerad: 2000-04-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-04-16

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------------------
Aktuellt och inslaget om
Färnebo folkhögskola
------------------------------------------------

Granskningsnämnden har fällt Aktuellt för inslaget om miljökursen på Färnebo förra året.
Enligt nämnden borde Färnebo fått möjlighet att bemöta kritiken.

För kännedom bifogas pressmeddelandet.

I Aktuellt den 12 april redovisades Granskningsnämndens kritik.


PRESSMEDDELANDE

2000-04-12; SB 121/00

SVT:s "Aktuellt" fällt för brott mot kraven på opartiskhet och genmäle

Aktuellt innehöll den 23 och 25 november 1999 inslag som handlade om en med statsbidrag finansierad utbildning kallad "Vägmotstånd och direktpåverkan" som bedrevs vid Färnebo Folkhögskola i Gästrikland. I inslagen påstods att Färnebo Folkhögskola utbildade sina elever i hur man saboterar vägmaskiner och det ifrågasattes om statliga medel borde få användas för detta ändamål.

Inslagen anmäldes av bl.a. Färnebo Folkhögskola, som ansåg att anklagelserna mot skolan var grundlösa.

Med hänsyn till allvaret i den mot Färnebo Folkhögskola framförda kritiken borde enligt Granskningsnämnden någon ansvarig företrädare för skolan ha getts tillfälle till bemötande. Så skedde inte och nämnden fann därför att inslagen stred mot kravet på opartiskhet. Nämnden fann också att Sveriges Television genom att avslå skolans begäran om genmäle handlat i strid med bestämmelsen om genmäle i sändningstillståndet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.
-----
Bakgrund: Kravet på opartiskhet i 1 § i Sveriges Televisions sändningstillstånd innebär bl.a. att en klart utpekad part som utsätts för allvarlig kritik skall ges tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag. Detta kan ske i den formen att den angripne själv medverkar i programmet eller att en kommentar från honom redovisas.

Enligt 21 § sändningstillståndet skall den som har ett befogat anspråk på att få bemöta ett påstående beredas tillfälle till genmäle.

Handläggare: Eva Tetzell, tel. 08-606 79 80

Beslutet finns tillgängligt på Granskningsnämnden och kan beställas på tel. 08-606 79 72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB