Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för EU - information
Publicerad: 2000-04-26
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-04-26

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------------------
Projektbidrag för EU - information
-----------------------------------------------
Svenska ideella organisationer och stiftelser kan söka projektbidrag för informationsinsatser om EU enligt förordning (1998:173). Bidrag kan ges till projekt av folkbildningskaraktär som har god spridning. Projekten kan t.ex. avse produktion och distribution av informationsmaterial, utställningar eller utbildning.

Minst 20 procent av projektkostnaden skall bäras av organisationen eller stiftelsen själv.

Projektbidrag fördelas två gånger per år. Under år 2000 prioriteras sådana projekt som bidrar till att ytterligare öka kunskaperna om EU med inriktning på Sveriges ordförandeskap första halvåret 2001. Totalt fördelas vid detta tillfälle 4 miljoner kronor vilket är en fördubbling från tidigare omgångar.

Projekten skall genomföras under år 2000 och första halvåret 2001. Beslut om bidrag förenas med krav på redovisning av hur projektet genomförts.

Ansökningsblanketter kan beställas från:

Utrikesdepartementet
EU-informationen
103 39 Stockholm
te. 08-405 32 10

Blanketter finns också att hämta här.

Ansökan om projektbidrag för det första ansökningstillfället under år 2000 skall ha inkommit till Utrikesdepartementet senast den 12 maj 2000. Märk kuvertet "Projektbidrag". Nästa ansökningstillfälle utannonseras hösten år 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB