Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Personalföräbdringar inom FBR
Publicerad: 2000-05-09
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-05-09

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------
Personalförändringar
inom FBR
-----------------------------

Lotta Ragelius har fr o m den 1 april delvis ändrad arbetsinriktning och är numera personal- och ekonomiadministratör på Folkbildningsrådet.

Lotta Sandin har fr o m den 1 maj anställts som informationsassistent på Folkbildningsrådet/Folkhögskolornas informationstjänst. Lotta var tidigare anställd som sekreterare/receptionist på rådet.

Annika Blom har fr o m den 31 juli anställts som sekreterare/receptionist på Folkbildningsrådet. Annika arbetar för närvarande som kortkurssekreterare på Tollare folkhögskola.

Under maj - juli månader kommer arbetsuppgifterna som sekreterare/receptionist att lösas med köp av tjänster och sommarvikariat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB