Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga om musikfolkhögskolornas s
Publicerad: 2000-07-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-06-06

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Riksdagsfråga om statsbidragen
till folkhögskolornas musiklinjer
---------------------------------------
Statsrådet Ingegerd Wärnersson har besvarat en riksdagsfråga från Göran Norlander (s) om vilka åtgärder hon tänker vidta för att stödja rörelsefolkhögskolornas musiklinjer.

Statsrådet hänvisar till ansvarsfördelnignen mellan staten och folkbildningen samt Folkbildningsrådets statsbidragsfördelningsuppgifter vilka hon anser har fungerat väl och ändamålsenligt.

Vidare hänvisar Wärnersson till att rådet i sin utvärderingsplan för åren 2000-2002 angett att en utvärdering skall genomföras om bl.a. effekterna för musikfolkhögskolornas del av ändringarna i statsbidragsfördelnings- modellen.

Mot bakgrund av folkbildningens fria roll gentemot staten samt den utvärderifdng som Folkbildningsrådet skall göra har statsrådet inte för avsikt att vidta npgon ytterligare åtgärd.

För ytterligare information hänvisas till svar på enkla frågor den 8 juni som kan hämtas via www.riksdagen.se


---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB