Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för demokratiutveckling
Publicerad: 2000-07-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-07-20

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
-----------------------------------
Nu kan projektbidrag sökas för insatser inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete för folkstyrelsen. Bidrag kan ges till projekt av folkbildningskaraktär som har god spridning och som syftar till att stimulera deltagandet i den demokratiska processen. Aktörer som kan söka bidrag är svenska ideella organisationer, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, länsstyrelser, landsting och regionförbund samt folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar.

Minst 30 procent av projektkostnaden skall bäras av organisationen eller stiftelsen själv.

Projektbidrag fördelas två gånger per år. Projekten kan vara inriktade mot utveckling av den lokala demokratin eller mot skola och demokrati. Bidrag ges i första hand till projekt som kan förväntas engagera de grupper som i mindre utsträckning är delaktiga i samhällsutvecklingen än andra grupper.

Delegationen har 5 miljoner till sitt förfogande under år 2000.

Projekten skall genomföras mellan år 2000 och 2002. Beslut om bidrag förenas med krav på redovisning av hur projektet genomförts.

Ansökan om projektbidrag under år 2000 skall ha inkommit till Justitiedepartementet senast den 15 september 2000. Märk kuvertet "Demokratiprojekt". Nästa ansökningstillfälle utannonseras våren år 2001.

Ytterligare information ochansökningshandlingar
kan hämtas hem via internet http://www.demokratitorget.gov.se


---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB