Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 2 om aktivitetsgaranti
Publicerad: 2000-07-21

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
SFS 2000 634.pdf 16Kb
Aktivitetsgaranti.pdf 44Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-07-21

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Info 2 om aktivitetsgaranti
-----------------------------------
I en skrivelse till studieförbund och folkhögskolor 2000-05-19 informerade vi om riksdagens förväntade beslut kring vissa utbildningsmöjligheter inom den nya Aktivitetsgaranti som skulle inrättas fr.o.m. den 1 augusti år 2000 och som handläggs av arbetsförmedlingarna.

Denna information innehåller en uppföljning med nya informationer om aktivitetsgarantin samt dessutom förordningen om arbetsmarknadspolitiska program (bil.).

Via fax har också infohandlingen "Aktivitetsgaranti" från AMS till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar i dag sänts ut till studieförbund och folkhögskolor (bil.).

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB