Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Europeiska året för språk
Publicerad: 2000-09-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-02

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Europeiska året för språk
-----------------------------------
Det europeiska året för språk äger rum 2001. Året anordnas av Europeiska unionen och Europarådet. Syftet med språkåret är att öka medvetenheten om den språkliga mångfalden i Europa, främja flerspråkighet bland invånarna och att uppmuntra till en livslång inlärning av språk. I Sverige har en nationalkommitté tillsatts med uppgifter att genomföra språkåret i Sverige. Ordförande är Sven Strömqvist, professor i språkinlärning vid Lunds universitet. Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet och RIO ingår tillsammans med en rad andra organisationer i den referensgrupp som nyligen tillsatts för språkåret. Olika språkkonferenser kommer att anordnas i Europa. Öppningskonferensen kommer att hållas i Sverige, i Lund den 18 - 21 februari.

Det kommer att finnas möjlighet att söka bidrag för sprÃ¥kprojekt som anordnas under Ã¥ret. Utlysningen av dessa kommer att ske inom kort och administeras för Sveriges del via Internationella Programkontoret. TvÃ¥ ansökningstillfällen gäller och förberedelsetiden är extremt kort: 2 okober 2000 och 15 februari 2001. Mer information om sprÃ¥kÃ¥ret och vilken typ av projekt man kan söka bidrag för finns pÃ¥ http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/year2001.html (informationen finns  Ã¤ven pÃ¥ svenska).

Upplysningar kan även lämnas av Eva Ehdwall på Internationella Programkontoret,
tel 08-453 72 28.
-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB