Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Bredband och ideella organisationer
Publicerad: 2000-09-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
RiksdagsfrÃ¥ga.pdf 9Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-02

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Riksdagsfråga om bredband och ideella organisationer
-----------------------------------
Riksdagsledamoten Dan Kihlström (kd) har i en frÃ¥ga till näringsminister Björn Rosengren pekat pÃ¥ svÃ¥righeten för ideella organisationer som studieförbund och folkhögskolor att komma i Ã¥tnjutande av det investeringsstöd i form av skattelättnader som staten föreslÃ¥s lämna för bredbandssatsningar (prop. 1999/2000:86  Ett informationssamhälle för alla).

Ministern hänvisar i sitt svar tilld en pågående beredningen av regeringens och riksdagens kommande beslut och utlovar inga nya initiativ som underlättar för de ideella organisationer som i dag är skattebefriade.

För kännedom bifogas Kihlströms fråga och ministerns svar (bil.).
-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB