Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vuxenutbildningskampanj 2001
Publicerad: 2000-09-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-02

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Vuxenutbildningskampanj
och vuxenutbildningskonferens
-----------------------------------
Utbildningsdepartementet har tagit initiativ till en ny vuxenutbildnings- kampanj som kommer att genomföras under vecka 12 år 2001.

Under veckan, som infaller under Sveriges ordförandeperiod för EU, anordnas också en stor vuxenutbildningskonferens i syfte att ge den svenska vuxenutbildningen och folkbildningen internationell uppmärksamhet.

Ytterligare informationer om vuxenutbildningskampanjen och konferensen
kommer att lämnas fortlöpande.

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB