Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolornas 10 000 platser
Publicerad: 2000-09-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
S-ansl 2000 delrapport.pdf 87Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-02

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Delrapport om folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa budgetåret 2000
-----------------------------------------
Folkbildningsrådet har till regeringskansliet redovisat omfattningen,
målgruppernas ålder, utbildningsbakgrund och kurstyper m.m. för den verksamhet som genomförts med stöd av det särskilda anslaget under första halvåret 2000.

Jämfört med motsvarande period för år 1999 har verksamheten ökat något i omfattning och omfattade 9 726 deltagare. När det gäller kursinriktningar. utbildningsbakgrund, ålder samt antal deltagare med funktionshinder finns också en god måluppfyllelse i relation till syftet med det särskilda anslaget och villkoren för detsamma.

För känendom bifogas rapporten (bil.).
-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB