Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Belönad folkbildare
Publicerad: 2000-09-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-02

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
Utmärkelse till Birgitta Östlund
--------------------------------------
Birgitta Östlund, nyligen avgången rektor för Norden Biskops Arnö folkhögskola, har av regeringen tilldelats utmärkelsen Illis quorum meruere labores" i femte storleken. Detta som ett erkännande för en mångårig gärning som folkbildare och framför allt "betydelsefulla insatser för nordiskt kulturliv, inte minst avseende barnlitteratur och samisk kultur".

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB