Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Föransökan betr Sokratesprojekt
Publicerad: 2000-09-07
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-07

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Föransökan betr Sokratesprojekt
----------------------------------------
För kännedom bifogas följande utdrag ur Internationella Programkontorets nyhetsbrev september 2000:

"Som dom de flesta av er säkert redan känner till så börjar den andra omgången av Sokrates att rulla igång vid årsskiftet 2001, vilket innebär en del omstruk- turering bland programdelarna. Ni som tidigare har sökt information om inom Lingua A, B, C och E bör observera att motsvarande aktiviteter numera ligger under Comenius. Ansökningshandledningarna har kommit och finns att hämta på vår webbsida. En annan viktig nyhet är att det krävs att ni lämnar in en föransökan senast den 1 november, om ni ämnar söka inom följande områden:

Comenius - Nätverk:
För mer information kontakta anna-berit.gudmundsson@programkontoret.se

Erasmus - Tematiska nätverk:
För mer information kontakta kristina.dembrower@programkontoret.se

Grundtvig (vuxenutbildning) 1 och 4:
För mer information kontakta sven.salin@programkontoret.se

Europeiska samarbetsprojekt:
För mer information kontakta kristina.dembrower@programkontoret.se

Lingua 1 och 2:
För mer information kontakta gunnel.sjogren@programkontoret.se

Minerva (distansutbildning)För mer information kontakta klas.lenberg@programkontoret.se

Nyhetsbrevet i sin helhet kan hämtas på följande aderss:
---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
---------------------------------------


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB