Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Lfs rekommendationer för år 2001 om inter
Publicerad: 2000-09-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-11

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------------
Lfs rekommendation för år 2001
om interkommunala ersättningar samt bidrag till stiftelse och
rörelsefolkhögskolor
-------------------------------------------
Landstingsförbundets styrelse har den 25 augusti (A 00:31) fattat beslut om rekommendation för år 2001 vad avser stöd till folkhögskolorna via interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Lfs rekommendation innebär ett oförändrat schablonbelopp på 325 kr per vecka för år 2001.

I promemorian hänvisas till att för innevarande år 2000 har endast två av landstingen/regionerna beslutat att i någon del avvika från förbundets rekommendation. Ett landsting tillämpar ett högre ersättningsbelopp eoch ett annat ersätter endast för sex månaders utbildning.

Vidare hänvisas till en promemoria frÃ¥n Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) om vad som bör gälla vid byte av folkbokföringsort. Promemorian har bilagts Lfs rekommendation.  
---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB