Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny generaldirektör på Sisus
Publicerad: 2000-09-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-19

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------
Ny generaldirektör på Sisus
--------------------------------------
Regeingen har beslutat att anställa Helena Starup som generaldirektör för Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).
Sisus arbetar för att förbättra möjligheterna till utbildning och studier för unga och vuxna med funktionshinder.

Starup arbetar idag som projektledare på Socialstyrelsen och har bland annat på regeringens uppdrag tagit fram förslag till hur verksamheten med biobanker ska regleras.

Helena Starup arbetade tidigare som departementsråd på Socialdepartementets juridiska kansli med ansvar för regeringsärenden.

Starup efterträder Carl Leczinsky som tillträtt en tjänst som departementsråd på Socialdepartementet.
-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB