Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs remiss En ny eftergymnasial yrkesut
Publicerad: 2000-10-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss EGY.pdf 43Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-09-19

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------------
FBRs remiss kring
En ny eftergymnasial yrkesutbildning
---------------------------------------------
FBR har yttrat sig över departementspromemorian (Ds 2000:33) om en ny eftergymnasial yrkesutbildning. De förslag som där finns om bl.a. en ny myndighet och nytt bidragssystem m.m. för tidigare KY-utbildningar, vissa kompletterande skolor och kurser samt påbyggnadsutbildningar inom Komvux berör också ett antal yrkesutbildnignar som i dag anordnas av folkhögskolor och studieförbund.

Enligt regeringens förteckning för 2000/2001 kommer en proposition om den eftergymnasiala yrkesutbildnignen att lämnas till riksdagen i januari månad. Så det finns stor anledning för en del folkhögskolor och studieförbund att noga studera promemorian.

Som vanligt kan den beställas via Fritzes per fax 08-690 91 91, tel. 08 - 690 91 90  eller via e-post FRITZEZ.ORDER@LIBER.SE

För kännedom bifogas rådets remissyttrande (bil.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB