Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan, IT-strategiska konferenser
Publicerad: 2000-10-04

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Anmalan_IT-konf.pdf 5Kb
Inbjudan_IT-konf.pdf 37Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-03

Information från Björn Garefeld tel. 0612 - 71 91 32 bjorn.garefelt@folkbildning.se
--------------------------------------
Inbjudan till IT-strategiska folkbildningskonferenser
--------------------------------------
Folkbildningsr√•det inbjuder studief√∂rbund, folkh√∂gskolor och l√§nsbildningsf√∂rbund  till konferenser kring IT-strategiska fr√•gor.

Tid och plats:  
- 9-10 november 2000 p√• √Ėren√§s folkh√∂gskola
- 22-23 november 2000 på Sigtuna folkhögskola
- 29-30 november 2000 på Sunderby folkhögskola

Konferenserna startar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 2.

Målgrupp:
Konferenserna vänder sig i första hand till:
- studieförbundens verksamhetsledare/motsvarande och ordförande på olika nivåer
- folkhögskolornas rektorer och ordförande
- länsbildningsförbundens konsulenter och ordförande

Bakgrund:
IT-frågorna i folkbildningen kan betraktas med olika perspektiv beroende av om det är fråga om pedagogik, information, kommunikation eller administration. Organisationerna ställs ofta inför frågor där man måste ta ställning till vilken typ av insatser man vill prioritera. Vill man t ex genomföra en kurs eller cirkel på distans krävs ofta särskilda satsningar när det gäller teknik, fortbildning och administration. Detta kräver i sin tur en strategisk bedömning. Hur ska folkbildning med IT-stöd bli både en realitet och en framgångsfaktor under de närmaste åren?
Centrala frågor när det gäller folkbildning och IT är:
- demokrati
- pedagogik ‚Äď vuxnas l√§rande
- tillgänglighet
- tillgång till tekniken
Folkbildningsrådets IT-strategiska beredningsgrupp har tagit fram ett diskussionsunderlag kring dessa frågor. Det innehåller också en vägledning för arbetet med IT-planer i folkbildningsorganisationerna.

Syfte:
Konferenserna syftar till att utveckla diskussionen om frågor som rör folkbildningens IT-strategi. Deltagarna får tillfälle till erfarenhetsutbyte och underlag för fortsatt lokalt IT-planearbete på hemmaplan.

Innehåll:
- IT, demokrati och folkbildning - omvärldsanalys
- Vilka IT-strategiska utmaningar står folkbildningen inför ?
- Erfarenheter från folkbildningsprojekt med IT-stöd i ett strategiskt perspektiv
- Hur kan Folkbildningsnätet användas som verktyg för studier och kommunikation ?
- Lokala IT-planer ‚Äď  strategiska verktyg i den egna organisationen.
- Vägledning för studieförbund och folkhögskolor

Arbetssätt:
Konferensen √§r en arbetskonferens inriktad p√• erfarenhetsutbyte och handling i ledningarna f√∂r studief√∂rbunden p√• olika niv√•er och folkh√∂gskolorna. F√∂rel√§sningar och inledningar inramar workshop-aktiviteteter kring konferensens teman.  

Medverkande:
Varierar mellan de olika konferenserna. Extern expertmedverkan fr√•n IT-kommissionen samt medverkan av  regionala resurspersoner, projektledare och f√∂retr√§dare f√∂r Folkbildningsr√•dets IT-strategiska beredningsgrupp.

Kostnader:
Deltagarna står själva för resor och uppehälle. Priset varierar mellan de olika konferensskolorna (se anmälningsblankett).

Anmälan:
Anmälan görs på bifogad blankett till Folkbildningsrådet, Ann Adolfsson, Box 730, 101 34 Stockholm. Tel: 08-412 48 92. E-post: ann.adolfsson@folkbildning.net
Anmälan sker senast, för konferens 1: 9 oktober, konferens 2: 23 oktober, konferens 3: 30 oktober.

Detaljerat program och konferensmaterial sänds ut efter anmälningstidens slut.

Välkomna!

Bo Toresson                             
Ordförande i Folkbildningsrådet och IT-strategiska beredningsgruppen

Britten Månsson-Wallin
Kanslichef

Se bilagor:
Inbjudan_IT-konf.pdf
Anmalan_IT-konf.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
Informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB