Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ans. om utv- och försöksm. på fhsk 2001
Publicerad: 2000-10-09

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Blk_Utv2001_95.doc 72Kb
Blk_Utv2001.rtf 263Kb
Blk_Utv2001.pdf 38Kb
Blk_Utv2001.doc 62Kb
Ansok_FU-medlen2001.pdf 36Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-09

Information fr√•n Ann-Christine Utterstr√∂m, tel. 08 - 412 48 02 ann-christine.utterstrom@folkbildning.se 
--------------------------------------------
Ansökan om medel till utvecklings- och försöksverksamhet 2001
--------------------------------------------
Folkbildningsrådet skall år 2001, förutsatt riksdagsbeslut och styrelsebeslut därom, fördela medel till utvecklings- och försöksverksamhet inom studieförbund och folkhögskolor med sammanlagt 10 miljoner kronor. Medlen skall användas till utvecklings- och försöksverksamhet med nya verksamhetsformer och därigenom stimulera till förnyelsearbete inom folkbildningen. Medlen får även användas för utvärdering samt för spridning av erfarenheter mellan folkbildningens organisationer från utvecklings- och försöksverksamheten.

För 2001 års medel har rådet inte gjort några särskilda prioriteringar avseende inriktning eller områden. Folkhögskolorna avgör själva vilken utvecklings- och försöksverksamhet man vill satsa på.

Det är självfallet möjligt att ansöka om projektmedel tillsammans med andra folkhögskolor eller studieförbund. En folkhögskola skall dock stå som sökande. Samverkan med exempelvis högskolor vad gäller genomförande av utvecklings- och försöksverksamheten kan också förekomma. Verksamheten kan genomföras som ett- eller tvååriga projekt.

Ans√∂kan b√∂r vara kortfattad och inneh√•lla de uppgifter som framg√•r av meds√§nd ans√∂kningsblankett. Den skall vara Folkbildningsr√•det tillhanda senast den 10 november 2000. Ans√∂kan skall l√§mnas b√•de i brevform (OBS ej fax) och som bifogad fil. Ans√∂kan i brevform s√§nds till: Folkbildningsr√•det, Box 730, 101 34  STOCKHOLM. Ans√∂kan som bifogad fil (Word- eller RTF-format) under f√∂ljande e-postadress: utv.-projekt.fbr@folkbildning.net.

Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas vid Folkbildningsrådets styrelsemöte den 6 december 2000. Närmare uppgifter om tider m.m. för redovisning och uppföljning av utvecklings- och försöksprojekten anges i samband med besluten om beviljade medel. Ytterligare upplysningar lämnas av Anne-Christine Utterström, tfn 08-412 48 02 eller Signild Håkansson, tfn 08-412 48 04.

Bilagor:
Ansökningsinbjudan (pdf-fil)
Ansökningsblankett i olika format, använd den som fungerar med din dator (prova först med den som heter "Blk_Utv2001.doc").

-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB