Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidrag til nya folkhögskolor m.m.
Publicerad: 2000-10-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riktlinjer nyaskolor mm.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-11

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------------
Riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya folkhögskolor respektive övertagande av huvudmannaskap
---------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse har fastställt riktlinjer för prövning av statsbidrag vid ansökan om att starta ny folkhögskola respektive
ansökan från ny huvuman om att få överta statsbidrag för fortsatt
drift av befintlig folkhögskola.

För kännedom bifogas promemorian (bil.).
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB