Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Medel för EU-information
Publicerad: 2000-10-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-16

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Medel för EU - information -----------------------------------

Genom förordningen 1998:173 beslutade regeringen i april 1998 att
införa en ny möjlighet för ideella organisationer och stiftelser att söka projekt- bidrag för informationsinsatser om EU. Ansökan om projektbidrag kan lämnas till UD två gånger per år och ansökningstillfällena annonseras i dagspressen.

Regeringen har nyligen beslutat att fördela ytterligare 4 miljoner kronor till informations- och kunskapshöjande insatser om EU. Syftet är att stimulera debatten om det framtida Europa.

Bidragens storlek varierar mellan 8 000 kronor och 200 000 kronor, och är avsedda för bland annat seminarier, debatter, utställningar och kurser om EU, om Sveriges ordförandeskap i EU 2001 och om de prioriterade frågor- na, information om djuretiska frågeställningar inom EU, radio- program om EU, konferens om folkrörelsernas roll inom EU, föreläsnings- serie omNorden och EU, seminarier om FN, EU och Sverige samt kurs om EU – demokrati och social ekonomi.

Bidragen har gått till 48 ideella föreningar och stiftelser över hela Sverige, bland andra ABF, Boarps byalag, DIK-förbundet, Fackliga EU-kritiker, Folkuniversitetet, Kooperativ utveckling, Malmfältens folkhögskola, Medborgarskolan, NBV Stockholm, Svenska Kvinnors Europa Nätverk, Studieförbundet Vuxenskolan och Verdandi.

Bland de 48 bidragsmottagarna finns sammanlagt 14 studieförbunds- avdelningar från sex av studieförbunden samt, förutom Malmfälten,
även Wendelsbergs folkhögskola.
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB