Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studiecirklar på distans
Publicerad: 2000-10-16
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2000-10-16

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------
Studiecirklar på distans -------------------------------
På det senaste sammanträdet diskuterade Folkbildningsrådets styrelse ett förslag till en kompletterande skrivning om folkbildning på distans i dokumentet ”Statsbidrag till studieförbunden” .

Utifrån detta beslutade styrelsen att distansstudier inom studieförbunden kan genomföras och redovisas enligt följande:

En studiecirkel kan bedrivas med
- enbart fysiska möten,
- en kombination av fysiska möten och distansstudier eller
- i sin helhet som distansstudier.

För ytterligare upplysningar kontakta Anna-Carin Bylund, tel. 08 - 412 48 03

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB