Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsbeslut om ny lärarutbildning
Publicerad: 2000-10-18
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-118

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------------
Riksdagsbeslut om ny lärarutbildning ---------------------------------------------
Majoriteten i riksdagens utbildningsutskottets majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ställer sig helt bakom regeringens förslag till en ny lärarutbildning och lärarexamen (UbU3 En för- nyad lärarutbildning).

Förslaget innebär bl.a. att

‚Äď Tre olika delar ska ing√• i l√§rarexamen ‚Äď en gemensam del p√• 60 po√§ng f√∂r alla l√§rarstudenter, d√§r pedagogik, specialpedagogik, metodik m.m. ing√•r, en inriktning mot stadium och √§mnen som ska omfatta minst 40 po√§ng och en specialisering p√• minst 20 po√§ng. Specialiseringen kan vara en f√∂rdjupning eller en breddning av tidigare studier.

‚Äď Minst 10 av de 60 po√§ngen i den l√§rargemensamma delen ska vara verksamhetsf√∂rlagda. Detsamma g√§ller 10 av de 40 "inriktningspo√§ngen".

‚Äď L√§rarexamen kommer att omfatta minst 120 po√§ng. Utbildningen f√∂r f√∂rskoll√§rare och fritidspedagoger f√∂rl√§ngs med 20 po√§ng till 140 po√§ng och f√∂r att bli l√§rare i yrkes√§mnen p√• gymnasiet kommer det att kr√§vas minst 120 po√§ng, vilket √§r 20 po√§ng mer √§n i dag.

‚Äď Det r√§cker med att ha best√§mt sig f√∂r att bli l√§rare f√∂r att s√∂ka till l√§rarutbildningen. F√∂rst n√§r utbildningen √§r p√•b√∂rjad beh√∂ver en student v√§lja inriktning.

‚Äď F√∂r den som har andra utbildningar och erfarenheter i botten kan det g√• att f√• l√§rarexamen genom att enbart l√§sa den l√§rargemensamma delen p√• 60 po√§ng.

‚Äď Den nya l√§rarexamen ers√§tter de l√§rarexamina som finns i dag, med undantag f√∂r flygl√§rarexamen, folkh√∂gskoll√§rarexamen och specialpedagogexamen.

‚Äď Fortbildning f√∂r l√§rare ska i framtiden kallas kompetensutveckling och h√§r ges ocks√• m√∂jligheter att vidga √§mneskunskaperna.

‚Äď Universitet och h√∂gskolor med l√§rarutbildningar ska ocks√• ha forskning inom de l√§rarspecifika √§mnesomr√•dena.

Vuxenlärarutbildning

Anm. Som ovan framgår kvarstår alltså folkhögskollärarlinjen i Linköping som en egen lärarutbildning. Flera remissinstanser hade också pekat på behovet av en ny specifik vuxenlärarutbildning där folkhögskola/folkbildning skulle kunna finnas med som en egen inriktning inom vuxenlärarutbildning. Så blir alltså inte fallet. Däremot kvarstår, i den nya samlade lärarutbildningen, att studerande där kan som del av sin utbildning välja att inrikta denna mot undervisning av vuxna.

I sin kommentar till en riksdagsmotion om lärare för vuxenundervisningen framhålls att "utskottet räknar med att lärosäten som har speciell kompetens när det gäller vuxenpedagogik kommer att se till att den kommer till användning i deras utbud av kurser inom de tre utbildningsområden som tillsammans utgär lärarutbildningen".

Riksdagens väntas debattera ärendet den 25 oktober. Regeringen räknar med att den nya lärarutbildningen ska genomföras från den 1 juli 2001.

Utskottsbetänkandet kan i sin helhet hämtas via www.riksdagen.se

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB