Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolan och demokratin
Publicerad: 2000-10-23

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
inbj-dem-sem.pdf 6Kb
anm.dem.sem.doc 8Kb
anm-dem-sem.pdf 6Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-23
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08 - 412 48 06     tore.persson@folkbildning.se
---------------------------------------------
Folkhögskolan och demokratin ---------------------------------------------
Hur är det med demokratin på våra folkhögskolor? Lever vi som vi lär? Hur praktiseras demokratin på skolorna och hur uppfattas den av olika berörda, dvs studerande, lärare , styrelser, servicepersonal och skolledning? Behöver folkhögskolorna internt arbeta med nya eller annorlunda demokratiska former?

Detta är några av de frågor som tas upp på ett seminarium kring den formella och informella demokratin på folkhögskolorna, onsdagen den 15 november på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Arrangör är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som inbjuder samtliga folkhögskolor.

Bilagor: Inbjudan i pdf-format + Anmälningsblankett, dels i pdf-format, dels i word-format.

Närmare upplysningar ges av Ewa Arenbro, RIO, tel: 08-412 48 91.

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB