Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riktlinjer för studieomdömen
Publicerad: 2000-10-24

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rapport3 omdömen.pdf 53Kb
NyaRiktlinjerStudieomdöme.pdf 12Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-24

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Förslag till nya riktlinjer
för studieomdömen
-----------------------------------
Under de senaste åren har genomförts en översyn av nuvarande modell för studieomdömen inom folkhögskolan. Översynen har varit kopplad till utvecklingsarbete vid ett antal folkhögskolor. Ett större rådslag har också genomförts med samtliga folkhögskolor.

Projektledare har varit Inger Griberg, Vuxenutbildarcentrum, som nu färdigställt den tredje rapporten (bilaga).

Kansliet har på basis av föreliggande material tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för studieomdömen (bilaga).

Folkhögskolorna inbjudes härmed att inkomma med synpunkter på de föreslagna riktlinjerna före den 20 december 2000 på mail till signild.hakansson@folkbildning.se.

Styrelsen fattar beslut om de nya riktlinjerna i februari 2001 så att de fullt ut kan tillämpas
under läsåret 2001/2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB