Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Forskningsmedel om folkbildning, lärande
Publicerad: 2000-10-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UtlysningLearnit.pdf 33Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-24

Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32, bjorn-garefelt@folkbildning.se eller Anne-Christine Utterström, tel: 08-412 48 02, anne-christine.utterstrom@folkbildning.se  
---------------------------------------------
Forskningsmedel om folkbildning, lärande och IT ---------------------------------------------
För att bidra till att belysa och utveckla förutsättningarna för folkbildningen att lösa sina uppgifter i informationssamhället utlyser KK-stiftelsen genom sitt forskningsprogram LearnIT, DISTUM och Folkbildningsrådet gemensamt medel för forskning. Två områden prioriteras och minst ett projekt inom varje område kommer att finansieras. En grundläggande förutsättning för projekten är att arbetet skall drivas i intimt samarbete med företrädare för folkbildningen. Erfarenheterna från pågående utvecklingsprojekt inom folkbildningen och inom liknande verksamheter ska utgöra grund för forskningsarbetet.

De prioriterade områdena är:
1. Hur gestaltas folkbildningen i virtuella rum? Kunskapsideal och folkbildningens arbetsformer.
2. Utvecklingsarbete och organisatoriskt lärande inom folkbildningen.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 december 2000.

Utförligare information i bilagan samt på www.folkbildning.se, fliken Aktuellt (där det också finns en sammanställning över pågående IT-projekt inom folkbildningen).

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB