Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


EAEA
Publicerad: 2000-10-27
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-10-27

Information från Britten Månsson-Wallin tel. 08 - 412 48 05 britten.mansson-wallin@folkbildning.se
-------------------------------
EAEA (European Association for the Education of Adults)
-------------------------------

EAEA bildades 1953 och är en transnationell ideell organisation med uppgift att länka samman och representera europeiska vuxenutbildnings- /folkbildningsorganisationer. EAEAs primära fokus är ideella organisationer, vars övergripande mål är vuxenutbildning, och EAEA arbetar om möjligt genom EAEAs medlemmar, de nationella paraplyorganisationerna för vuxenutbildning (i Sverige Folkbildningsrådet och SFHL).

EAEA har idag ca 110 medlemsorganisationer i totalt 30 länder- från Cypern till Norden och från Island till Ryssland.

EAEA arbetar med nationella och regionala politiska organ, EU, Europarådet, the International Council for Adult Education ( ICAE), UNESCO och ILO.

Jorma Turunen, ordförande i VSY -samverkande bildningsorganisationer i Finland, valdes som ordförande i EAEA vid generalförsamlingen i oktober 2000.
Kerstin Mustel, orförande i SFHL, valdes som ledamot i EAEAs styrelse.

Information om EAEA fnns på hemsidorna ; www.eaea.org
På hemsidorna finns också möjlighet att söka partners till projekt samt att anmäla sitt eget intresse dvs organisationens intresse för att delta i EU projekt eller annat utvecklingsprojekt.

Upplysningar om EAEA kan lämnas av Kerstin Mustel, SFHL  och Britten MÃ¥nsson-Wallin, FBR.
E post:  kerstin.mustel@sfhl.se eller

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB