Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Globkom - om Sveriges politik för global
Publicerad: 2000-10-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-10-27

Information från Britten Månsson-Wallin tel. 08 - 412 48 05 britten.mansson-wallin@folkbildning.se
-------------------------------
Globkom - parlamentarisk utredning om Sveriges politik för global utveckling
-------------------------------
Regeringen beslöt i december 1999 att tillsätta en kommitté med uppgift att utreda hur Sveriges politik för globalt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling bör vidareutvecklas utifrån ett solidariskt synsätt i en tid av allt starkare globala ömsesidiga beroenden.

Kommittén ska belysa alla relevanta politikområden, såsom säkerhets-, handels-, miljö-, jordbruks-, flykting- och migrationspolitiken, i sitt arbete att formulera en ny svensk politik för global utveckling.

Kommittéordförande är Maj-Lis Lööw (s) och huvudsekreterare är Mia Horn af Rantzien.

Arbetet ska bedrivas i former som st√§rker och f√∂rdjupar engagemang och f√∂rst√•else f√∂r en aktiv och bred svensk utvecklingspolitik. Samr√•d ska √§ga rum med  n√§rings- och arbetslivets organisationer, med folkr√∂relser och enskilda organisationer samt med andra akt√∂rer.
Det utåtriktade arbetet intensifieras under hösten 2000 för att avslutas under våren 2001.

Folkbildning/utbildning, som politikområde, behandlas inte av kommittén utan folkbildning/ utbildning anses ligga som ett stöd för andra politikområden.

Folkbildningsrådet har tillsammans med referensgruppen för internationella frågor haft ett samrådsmöte med sekretariatet och planerar ett seminarium i januari 2001 med företrädare för kommittén.

Information om Globkom finns p√• hemsidorna  www.globkom.net , d√§r presenteras planerade aktiviteter, rapporter, debattsidor, l√§nkar mm.

Om folkbildningen vill bli mer synlig i kommitténs arbete så är det angeläget att öka representationen både vid seminarier och på debattsidorna.

Mer information om FBR:s Globkom seminarium januari 2001 lämnas i december 2000.

Upplysningar :
Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet.

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB