Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss kring högskolefrågor
Publicerad: 2000-11-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss TillträdesfrÃ¥gor .pdf 38Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-01

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Tillträde och urval till högskolan
----------------------------------------

För kännedom bifogas Folkbildningsrådets gemensamma yttrande
över betänkandet

SOU 2000:47 Mångfald i högskola
Högskoleverkets skrivelse  Tillträde till högre utbildning
Departementspm  Förslag till Ã¥tgärder avseenden rekrytering  

Se bilaga.
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB