Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Prel. statsbidragsfördelning för år 2001
Publicerad: 2000-11-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Prel statsbidr 2001.pdf 292Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-01

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Preliminär statsbidragsfördelning
för år 2001
----------------------------------------

Styrelsen för Folkbildningsrådet har fattat ett preliminärt beslut vad gäller fördelningen av statsbidrag för år 2001 till de 11 studieförbunden och 147 folkhögskolorna.
Beslutet gäller förutsatt att riksdagen fastställer förslagen i budgetpropositionen samt att regeringen i sina anvisnignar i regleringsbrevet till Folkbildningsrådet inte ändrar tidigare angivna dispositioner och villkor för de olika anslagsposterna.

Vad gäller anslagsposten 2 - Folkhögskolans extra 10 000 studieplatser inom Kunskapslyftet - så kommer inte slutligt beslut att fattas förrän i februar-mars 2001
då folkhögskolornas slutredovisning av verksamheten för år 2000 föreligger.

Betr. övriga anslag beräknas slutligt beslut kunna fattas vid FBRs styrelsesammanträde den 6 december.

För känendom bifogas den handling som sänts ut till studieförbudnen och folkhögskolorna tillsammans med det specifika statsbidragsbeslutet (bifogas ej här).

Se bilaga

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB