Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildning om EMU
Publicerad: 2000-11-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-01

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
Folkbildning om EMU  
-  nya projektbidrag dröjer
-----------------------------------

Statsminister Göran Persson antydde för några veckor sedan att folkbildningen skulle få nya medel för folkbildning om EMU.

Enligt Kicki Asplund på Statsrådsberedningens kansli dröjer det dock med nya medel till studieförbund och folkhögskolor och andra organisationer.. Först skall den förra studiekampanjen utvärderas. Resultaten från denna skall presenteras i januari månad.

Nya beslut om projektmedel i en andra omgång dröjer, enligt Asplund, tills dess beslut fattas om datum för själva folkomröstningen.

Allt enligt DN den 30 oktober.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB