Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Stöd till publicering av studier
Publicerad: 2000-11-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-08

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-----------------------------------
EKONOMISKT STÖD
till publicering av studier i folkbildningens
historia i Sverige.
----------------------------------

F.k. bifogas följande information frÃ¥n Stockholms Arbetareinstitutsförening.                                                    
                                        .......................

Till    Studieförbund
        Folkhögskolor
        Länsbildningsförbund
        SAB
        Folkbildningstidskrifter

Stockholms Arbetareinstitutsförening har sedan 1948 lämnat bidrag till tryckning av
studier i folkbildningsarbetets historia i Sverige.

Även under nästa år kommer ett antal bidrag att ställas till förfogande för att täcka
tryckkostnader avseende studier som tagits fram av såväl studiecirklar som av
enskilda forskare.

Bidrag kan också utgå till andra verksamheter/projekt/arrangemang t.ex. inom
kulturområdet eller om internationella frågor. Ett absolut krav är dock att
verksamheten/projektet är en del av det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Erbjudandet gäller såväl lokalt, regionalt som rikstäckande.

Ansökningar

Bidrag kan sökas när som helst under året. Beslut om bidrag fattas vid styrelsens
sammanträden i februari, juni och oktober.

Ansökningar bör innehålla beskrivning av planerad skrift samt uppgift om kostnader
och förväntade intäkter.

Ansökan sänds till:     

Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Folkbildningsförbundet
Box 730
101 34 Stockholm

Information lämnas av föreningens sekreterare
Allan Sundqvist tel 08-551 707 41,

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB