Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringsskrivelse om "Hållbara Sverige"
Publicerad: 2000-11-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-11-15

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------
Hållbara Sverige
---------------------

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen 2000/01:38 "Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling" i slutet av oktober månad redovisat hur arbetet fortskrider kring strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige, inom EU och internationellt. För varje departements verksamhetsområde beskrivs vilka åtgärder som är genomförda och vilka aktiviteter som pågår.

I några avsnitt nämns också folkbildningen.

Gröna kunskapslyftet

Under ett inledande utbildningsavsnitt 3.4.3 påminner regeringen om att i 2000 års ekonomiska vårproposition aviserades att ett grönt kunskapslyft skulle genomföras tillsammans med bl.a. folkrörelserna.

Vidare sägs att "förutsättningen för att arbetet med att ställa om Sverige till en hållbar utveckling skall vara framgångsrikt är som tidigare sagts ett brett deltagande från samhällets alla aktörer; den offentliga sektorn, näringslivet, organisationerna och enskilda medborgare. Det finns således behov av ett långsiktigt folkbildningsarbete i klassisk mening, där ökade kunskapere leder till engagemang och förändring asv människors beteende opch samhälleliga beslut. Folkbildningen, som genom sin verksamhet även kan nå ut till personer som inte söker sig till formella utbildnignsvägar har stor betydelse."

Under avsnittet 4.6. Utbildningsdepartementet framhålls bl.a. följande:

"Genom ett f√∂r√§ndrat och gr√§ns√∂verskridande arbetss√§tt kan fr√•gor om h√•llbar utveckling komma in i alla skolans √§mnen. Statens skolverk √§r en av de myndigheter som av regeringen tilldelats ett s√§rskilt sektorsansvar f√∂r ekologisk h√•llbar utveckling. H√∂gskolan har ocks√• en betydelsefull roll genom att erbjuda kvalificerad utbildning och utf√∂ra forskning. Nya r√∂n inom forskningen √∂verf√∂rs genom forskningsanknytning till grundutbildningen. Studenternas engagemang √§r ocks√• stort, vilket p√•verkar kursutbud och kursinneh√•ll. √Ąven folkbildningsinsatser √§r viktiga f√∂r att med bredd n√• ut med kunskap som √§r n√∂dv√§ndig f√∂r omst√§llningsarbetet. Skolverket, H√∂gskoleverket och Folkbildningsr√•det har viktiga uppgifter i arbetet f√∂r en Agenda 21 f√∂r utbildning f√∂r h√•llbar utveckling i √Ėstersj√∂regionen".

√Ötg√§rd U 99:6  Utm√§rkelsen Milj√∂skola f√∂r folkh√∂gskolor och studief√∂rbund.

"Folkhögskolor inbjuds att delta i arbetet för att erhålla utmärkelsen Miljöskola. Sådan inbjudan bör även ges till studieförbunden att, med hänsyn tagen till deras speciella form av verksamhet, kunna arbeta för att få en sådan utmärkelse."

Åtgärd U 2000:1 Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Baltic 21-regionen.

"Utbildningsministrarna i Baltic 21-samarbetet beslutade vid m√∂te p√• Haga slott i mars 2000 att inr√§tta ett sektorsn√§rverk f√∂r att utveckla en Agenda 21 f√∂r utbildning i √Ėstersj√∂regionen. Litauen och Sverige uts√•gs som s.k. Lead Parties. Utbildningssektorn indelas i tre arbetsgrupper: 1. Formell utbildning under universitet/h√∂gskola, 2. H√∂gre utbildning och 3. Informell utbildning dvs. folkbildning, utbildningsradion. Varje land skall nominera representanter till respektive arbtesgrupp som skall ledas av en ordf√∂rande fr√•n ett led eller en original organisation. Arbetet startade med ett f√∂rsta m√∂te i n√§tverket i Vilnius i september 2000. F√∂rslag till Agenda 21 skall l√§mnas f√∂r beslut av utbildningsministrarna vid nytt m√∂te i oktober 2001."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB