Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kursdagar för folkhögskolerektorer
Publicerad: 2000-11-28
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-28

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------------
Kursdagar för nya rektorer samt bitr. rektorer
på folkhögskolorna
------------------------------------------
Den 17-18 januari 2001 anordnar Folkbildningsrådet tillsammans med Tollare folkhögskola kursdagar för folkhögskolerektorer som tillträtt under det senaste året.

Kursen inleds med en dag på Tollare då rektorsrollen och ledningsfrågorna diskuteras. Andra dagen tillbringas på Folkbildningsrådet där Folkbildningsrådets uppgifter samt kontakterna med folkhögskolorna gås igenom.

Den 25-26 januari 2001 anordnar Tollare folkhögskola kurs för biträdande rektorer och studierektorer. Ett studiebesök på Folkbildningsrådet ingår.

Särskild inbjudan till vardera kurstillfälle kommer att utsändas.
        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB