Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Huvudmannskapet för folkhögskolorna
Publicerad: 2000-11-28
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-11-28
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------
Huvudmannaskapsförändringar för
vissa folkhögskolor?
---------------------------------
F.n pågår ett antal utredningar och förhandlingar om nytt huvudmannaskap för landstings- och regionfolkhögskolor.

Under f√∂rra veckan tog  Kalmar l√§ns landsting ett principbeslut om att √∂verf√∂ra sina fyra folkh√∂gskolor till nya huvudm√§n. Folkbildningsorganisationerna i l√§net skall tillfr√•gas om de √§r intresserade av att bli huvudm√§n. √Ąven det nya regionala kommunf√∂rbundet har n√§mnts som t√§nkbar s√•dan. Landstingsstyrelsen tills√§tter nu n√§rmast en konsekvensutredning som skall arbeta tillsammans med folkh√∂gskoledningarna.

Redan år 1999 beslutade Region Skåne att de två regionsägda folkhögskolorna skulle ges
annat huvudmannaskap. Förhandlingar med intressenter pågår och beslut kan komma att fattas under år 2001.

√Ąven Stockholms l√§ns landsting har fattat motsvarande principbeslut betr. de tv√• landstings√§gda folkh√∂gskolorna. Huruvida det p√•g√•r mer konkreta f√∂rhandlingar med nya huvudm√§n √§r ej k√§nt.

Slutligen kan nämnas att förslag förelåg i höstas inom Värmlands läns landsting att överföra de fem landstingsägda folkhögskolorna till det nya regionala kommunförbundet. Något beslut fattades dock inte i frågan eftersom en kommun motsatte sig denna uppläggning.

Upplysningsvis bör nämnas att om en ny huvudman skall få överta en folkhögskolas befintliga statsbidrag så krävs först att Folkbildningsrådets styrelse godkänt detta.
                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB