Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kunskapslyftet på folkhögskolan
Publicerad: 2000-11-29

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Utbdepskriv Kunskapsl .pdf 41Kb
Kunskapslyftet pÃ¥ fhsk.pdf 849Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-11-29

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
----------------------------------------
Studie om kunskapslyftet på folkhögskolan
----------------------------------------

Folkbildningsrådet har, som en del av sitt utvärderingsuppdrag, låtit tre forskare vid Göteborgs universitet genomföra en studie kring några folkhögskolors verksamhet i
den särskilda utbildningsinsatsen inom Kunskapslyftet (de 10 000 extra studieplatserna).

För kännedom bifogas studien samt den skrivelse med Folkbildningsrådets kommentarer
som sänts in till utbildningsdepartementet (bilagor).

Studien kommer också i tryckt form att sändas ut till folkhögskolorna och studieförbunden m.fl.
        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB