Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om kultur, media och folkb
Publicerad: 2000-12-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KrUs betänkande.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-12-04

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------
Riksdagsdebatt om utgiftsområdet 17
budgetåret 2001
-kultur, medier, trossamfund och fritid
-----------------------------------

I riksdagens kammare den 29 november diskuterades kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU1 som behandlade budgetförslaget för år 2001 vad avser utgiftsområdet 17 (se tidigare FBR-info).

Efter en lång debatt, som till större delen berörde public servicefrågorna i radio och TV samt kulturområdet i stort, beslutade riksdagen i enlighet med utskottsbetänkandet. I detta tillstyrktes budgetpropositionens förslag.

FolkbildningsfrÃ¥gorna berördes enbart i nÃ¥gra fÃ¥  inlägg.
Dessa återges i medsänd handling (bilaga).

För att ta del av hela utskottsbetänkandet hänvisas till
        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB