Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Lokala informationsaktiviteter kring EU-m
Publicerad: 2000-12-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UD Lokala akt.pdf 41Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-12-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
-------------------------------------
Sammanställning av planerade informationsaktiviteter
på de orter som kommer att hålla ministerrådsmöten
under Sveriges ordförandeskap.
-------------------------------------

Vi bifogar härmed följande information från Gullers Grupp Informationsrådgivare AB.
Var vänliga och kontakta dem direkt pm ni vill gära tillägg m.m.
Lasse Magnusson
                                ____________________________

Bifogat ligger en Informationsaktiviteterna är främst riktade till kommuninvånare för att öka kännedomen om EU, ordförandeskapet och de frågor som kommer att beröras på de respektive mötena.

Vi är tacksamma för kommentarer, ändringar, tillägg till listan, gärna per mail till

Med vänliga hälsningar
Lena Wallin och Sara Vikman
--
Gullers Grupp Informationsrådgivare AB
Hamngatan 11
Box 7004
103 86 Stockholm
Tel: 08-679 09 52
Mobil: 070-497 55 44
Fax: 08-611 07 80

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB