Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utvecklings- och försöksverksamheten 2001
Publicerad: 2000-12-07

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Fbr ansökningar nov 2000 sa.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-12-07

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
---------------------------------------------
Anslaget för utvecklings- och försöksverksamhet
på studieförbund och folkhögskolor år 2001
----------------------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse fattade den 6 december beslut om fördelningen av det särskilda anslaget på 10 mkr för utvecklings- och försöksverksamhet på studieförbund och folkhögskolor år 2001.

De 11 studieförbunden tilldelades sammanlagt 5 712 400 kr utifrån sin motsvarande relativa andet av anslagsposten 1. Prel. besked om fördelningen till de enskilda förbunden har tidigare sänts ut.

För folkhögskolorna hade enligt tidigare preliminärt styrelsebeslut 4 187 700 kr avsatts.
Sammanlagt 94 ansökningar om projektbidrag hade inkommit i november månad.

Styrelsen beslutade att 21 projekt skulle erhålla medel med sammanlagt 3 890 000 kr samt
att 297 700 kr reserveras för att vid behov förstärka vissa projekt som fått kraftiga nedskärningar i förhållande till de sökta beloppen.

För kännedom medsänds en bilaga med uppgifter om vilka 21 projekt som erhållit medel samt för vilka ändamål (bilaga).

Skriftligt besked till samtliga folkhögskolor som sökt medel ur det särskilda anslaget sänds ut under de närmaste dagarna.

------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB