Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sverige, Baltikum och Polen
Publicerad: 2000-12-21

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Baltic-eng.pdf 559Kb
Baltic-sve.pdf 553Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-12-21
Information frÃ¥n Paul Norén tel. 08 - 412 48 24     paul.noren@folkbildning.se
---------------------------------
Sverige, Baltikum och Polen
- folkbildningssamarbete 1990-2000
---------------------------------
En översikt av folkbildningssamverkan mellan studieförbund och folkhögskolor i Sverige och organisationer i Estland, Lettland, Litauen samt Polen har genomförts av Folkbildningsrådet på uppdrag av Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Landstingsförbundet.

Översikten ska ge en sammanfattande information om vilka organisationer/skolor som arbetar med demokratifrågor och vilka samarbetspartners de arbetat med eller önskar arbeta med.
Genomgången ger också god kunskap om vilka organisationer som har etablerats och som har befrämjandet av demokratin som mål i de berörda länderna.

Översikten visar också de svenska folkbildningsorganisationernas hittillsvarande engagemang i samarbetet med baltiska och polska partners och ger information om deras intresse, engagemang och förutsättningar för ett fortsatt arbete.

Översikten syftar till att visa mångfalden i samarbetet och försöker dokumentera de goda exemplen i fallstudieform för att sprida framgångsrika erfarenheter. Studien har begränsats till Sverige, Polen och de baltiska länderna dels för att det i dessa länder pågår ett omfattande folkbildningssamarbete och dels för att länderna kandiderar till EU medlemskap.

Det pågår även ett omfattande folkbildnings/utvecklingssamarbete i andra europeiska länder och i många länder utanför Europa. Den verksamheten beskrivs dock inte i den här studien.

Översikten visar att samarbetsprocessen mellan Sverige och de Östeuropeiska länderna främjar informationsutbytet och ökar kännedomen om varandra bland parterna vilket i sin tur skapar en mer sann och objektiv bild av situationen i det konkreta landet.

Folkbildning har visat sig vara ett användbart verktyg i den svenska demokratin och har genom samverkan framgångsrikt använts också av de östeuropeiska parterna. Översikten vill studera möjligheten att använda de förvärvade erfarenheterna för att vidareutveckla samarbetet mellan de svenska och baltiska eller polska folkbildnings/vuxenutbildningsorganisationerna och på så sätt befrämja medborgarnas egen aktivitet och deltagande i samhället samt medvetenhet om demokratifrågor och EU-anknutna frågor.

Projektet har letts av Antra Carlsen, den baltiska projektledaren vid Nordens Folkliga Akademi, och genomförts med ekonomiskt stöd från Svenska Institutet och Sida.

Bilagor: Rapporten, dels den svenska versionen , dels den engelska.
                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB