Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kunskapsveckan 19-25 mars 2001
Publicerad: 2000-12-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Nyhetsbrev nr 7 2000.pdf 12Kb

tomte.jpg

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-12-21
Information från Ingrid Brundin
tel. 08 - 412 48 14  e-post  ingrid.brundin@folkbildning.se

------------------------------------
Kunskapsveckan 19-25 mars 2001


Nyhetsbrev nr 7 om nästa års Kunskapsvecka har sänts med post till
studieförbunden centralt, till folkhögskolorna och till
länsbildningsförbunden. Nyhetsbrevet bifogas här också som fil. För mer
information om Kunskapsveckan, se departementets  hemsida
www.vuxenutbildning.gov.se Här finns bl a en idébank och tidigare utgivna
Nyhetsbrev.

I varje kommun finns en kontaktperson som har till uppgift att samordna de
lokala aktiviteter som olika utbildningsanordnare planerar att genomföra
under veckan. Namnen på dessa kontaktpersoner har också skickats ut till
studieförbunden centralt , till folkhögskolorna och till
länsbildningsförbunden.  

Sekretariatet för Kunskapsveckan vill gärna också ha en kontaktperson för
folkbildningen  i varje kommun sÃ¥ att de kan skicka information om
Kunskapsveckan direkt till dessa. Namn och adress på den kontaktperson som
ni utser i er kommun lämnas till britt.lindmark@education.ministry.se 
Britt Lindmark arbetar som länsbildningskonsulent i Stockholms län och är
en av projektledarna på sekretariatet för Kunskapsveckan med särskilt
ansvar att bevaka folkbildningens intressen.

Vi hoppas på en stor och bred uppslutning från folkbildningen under
Kunskapsveckan 2001!

Har du frågor, funderingar, idéer om Kunskapsveckan, kontakta:
- Britt Lindmark, tel 0706-38 18 30 eller
- Ingrid Brundin, Folkbildningsrådet/FIN tel 08-412 48 14.

BILAGA: Nyhetsbrev n 7 2000

-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB