Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remissyttrande - demokratiutredningen
Publicerad: 2000-12-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBRs Demokratiremiss.pdf 245Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2000-12-22

Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
--------------------------------------------
FBRs remissyttrande över
demokratiutredningens betänkande
--------------------------------------------

Rådets yttrande innehåller flera delar:

Del 1  Allmänna synpunkter samt kommentarer till nÃ¥gra av de olika      avsnitten i demokratiutredningens betänkande (sidan 2- 10).

Del 2  En beskrivning av rÃ¥dets nationella projekt ”Folkbildningen och de       demokratiska utmaningarna” och forskningsprojektet ”Medborgar-  bildning i lokalsamhället”  samt de 20 lokala projekt som ocksÃ¥         ingÃ¥r i utvärderingsprojektet (sidan 11- 73)

Del 3   Fyra intervjuer med folkbildningsföreträdare kring
           demokratifrÃ¥gorna (sidan 74-78).

Under del 1 har rÃ¥det inledningsvis ocksÃ¥ tagit med en sammanfattande beskrivning av hur vi ser pÃ¥ folkbildningens  i vÃ¥rt fall begränsar vi oss till studieförbund och folkhögskolor  särskilda roll för demokratiutveckling och samhällsengagemang.

Folkbildningsrådet vill därmed framför allt bidra med material som speglar den pågående diskussionen samt det för folkbildningens del framtida utvecklingsarbetet inom demokratiområdet.

För kännedom bifogas yttrandet i sin helhet (bilaga)

beskrivning av hur vi ser pÃ¥ folkbildningens  i vÃ¥rt fall begränsar vi oss till studieförbund och folkhögskolor  särskilda roll för demokratiutveckling och samhällsengagemang.

Folkbildningsrådet vill därmed framför allt bidra med material som speglar den pågående diskussionen samt det för folkbildningens del framtida utvecklingsarbetet inom demokratiområdet.


        
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB