Arkiv FBR informerar 2000
Artikel God Jul och Ett Gott Nytt √ÖR 2000-12-22
Artikel Remissyttrande - demokratiutredningen 2000-12-22
Artikel FBRs styrelsemöte 6 december 2000-12-22
Artikel FBRs styrelseprotokoll 25 oktober 2000-12-22
Artikel Kunskapsveckan 19-25 mars 2001 2000-12-21
Artikel Sverige, Baltikum och Polen 2000-12-21
Artikel Folkbildningsrådets statsbidragsfördelnin 2000-12-14
Artikel Utvecklings- och försöksverksamheten 2001 2000-12-07
Artikel Lokala informationsaktiviteter kring EU-m 2000-12-04
Artikel Riksdagsdebatt om kultur, media och folkb 2000-12-04
Artikel Kunskapslyftet på folkhögskolan 2000-11-29
Artikel Huvudmannskapet för folkhögskolorna 2000-11-28
Artikel Kursdagar för folkhögskolerektorer 2000-11-28
Artikel FBRs representantskapsmöte 25 oktober 2000-11-28
Artikel Kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU1 2000-11-27
Artikel Regeringsskrivelse om "Hållbara Sverige" 2000-11-15
Artikel Stöd till publicering av studier 2000-11-08
Artikel Riksdagsdebatt om folkhögskollärarutbildn 2000-11-06
Artikel Info nr 2 Riksdagsmotioner 2000-11-06
Artikel Folkbildning om EMU 2000-11-05
Artikel Prel. statsbidragsfördelning för år 2001 2000-11-01
Artikel Remiss kring högskolefrågor 2000-11-01
Artikel Globkom - om Sveriges politik för global 2000-10-27
Artikel EAEA 2000-10-27
Artikel Forskningsmedel om folkbildning, lärande 2000-10-24
Artikel Riktlinjer för studieomdömen 2000-10-24
Artikel Folkhögskolan och demokratin 2000-10-23
Artikel Ny Kunskapsvecka 2001 2000-10-19
Artikel FBR söker ny medarbetare 2000-10-18
Artikel FBRs styrelsemöte 27 september 2000-10-18
Artikel Riksdagsbeslut om ny lärarutbildning 2000-10-18
Artikel Studiecirklar på distans 2000-10-16
Artikel Medel för EU-information 2000-10-16
Artikel Riksdagsmotioner i folkbildningsfrågor 2000-10-11
Artikel Statsbidrag til nya folkhögskolor m.m. 2000-10-11
Artikel Ans. om utv- och försöksm. på fhsk 2001 2000-10-09
Artikel Inbjudan, IT-strategiska konferenser 2000-10-04
Artikel FBRs remiss En ny eftergymnasial yrkesut 2000-10-02
Artikel FBRs remiss på RRV-rapporten 2000-10-02
Artikel FBRs Budgetprop. kommentar för 2001 2000-10-02
Artikel Riksdagsfråga om anslagen till studieförb 2000-09-21
Artikel Protokoll FBRs styrelse 30 augusti 2000-09-21
Artikel Info 2 Regeringens budgetprop. för år 20 2000-09-20
Artikel Info 1 Regeringens budgetproposition fö 2000-09-20
Artikel Riksdagsfråga om jaktsabotage 2000-09-20
Artikel Radio och TV i allmänhetens tjänst 2000-09-19
Artikel Ny generaldirektör på Sisus 2000-09-19
Artikel Folkbildningen och IT 2000-09-12
Artikel Lfs rekommendationer för år 2001 om inter 2000-09-11
Artikel Föransökan betr Sokratesprojekt 2000-09-07
Artikel Remiss Kunskapsbygget 2000 - det livslån 2000-09-04
Artikel Belönad folkbildare 2000-09-02
Artikel Folkhögskolornas 10 000 platser 2000-09-02
Artikel Vuxenutbildningskampanj 2001 2000-09-02
Artikel Bredband och ideella organisationer 2000-09-02
Artikel Europeiska året för språk 2000-09-02
Artikel Remissyttranden 2000-08-31
Artikel Remissyttranden 2000-08-23
Artikel Info 2 om aktivitetsgaranti 2000-07-21
Artikel Projektbidrag för demokratiutveckling 2000-07-20
Artikel Tillträde till högre utbildning 2000-07-03
Artikel En ny eftergymnasial yrkesutbildning 2000-07-03
Artikel Riksdagsfråga om musikfolkhögskolornas s 2000-07-03
Artikel Riksdagsbeslut om IT-politiken 2000-07-03
Artikel Public Service - radio och TV 2000-06-09
Artikel SCB-statistik för folkhögskolan 2000-06-06
Artikel En sammanhållen lärarutbildning 2000-05-26
Artikel Kulturutskottet om vårpropositionen 2000-05-19
Artikel Fickfakta-folder 2000-05-16
Artikel Uppföljning o utvärdering av EMU-projekte 2000-05-16
Artikel Personalföräbdringar inom FBR 2000-05-09
Artikel 90% av deltagarna är nöjda med Kunskapsly 2000-05-09
Artikel Gymnasieskolan utreds 2000-05-04
Artikel FBRs styrelsemöte 11 april 2000-05-03
Artikel FBRs representantskapsmöte 2000-04-27
Artikel Projektbidrag för EU - information 2000-04-26
Artikel Aktuellt och Färneboinslaget 2000-04-16
Artikel Remiss - Statens stöd till friluftsliv 2000-04-16
Artikel Info nr 1 Vårbudgetpropositionen 2000-04-13
Artikel Levande historia 2000-04-13
Artikel Studiestödssystemet för vuxna 2000-04-12
Artikel Info nr 3 KLKs betänkande 2000-04-06
Artikel Interkommunala ersättningar 2000-04-06
Artikel Kunskapsveckan, Nyhetsbrev 4 2000-04-05
Artikel Info 2 KLKs betänkande 2000-04-04
Artikel Info 1 KLKs slutbetänkande 2000-04-04
Artikel Studieförbundens kulturverksamhet 2000-04-04
Artikel IT-propositionen 2000-04-04
Artikel Fhsk¬īs/Stf¬īs syn p√• Folkbildningsn√§tet 2000-03-29
Artikel FBRs styrelsemöte 15 mars 2000-03-29
Artikel Riksdagsdebatt om kommunbidragen till stu 2000-03-27
Artikel En konfessionell folkhögskola? 2000-03-27
Artikel Handikappolitisk proposition 2000-03-21
Artikel Nya kursplaner mm i gymnasieskolan 2000-03-20
Artikel Kunskapsveckan, Nyhetsbrev 3 2000-03-20
Artikel Vuxenstudier för invandrare 2000-03-20
Artikel Info 2 Nytt statsbsystem för studieförbu 2000-03-15
Artikel Nytt statsbidragssystem för studieförbund 2000-03-15
Artikel Riksdagsfråga om hjälmedel 2000-03-13
Artikel Den socialdemokratiska extrakongressen 2000-03-13
Artikel Riksdagsfråga om hjälpmedel 2000-03-13
Artikel Kunskapsveckan 10-16 april 2000-03-09
Artikel Protokoll från styrelsemöte 16 febr 2000-03-08
Artikel √ÖR 1999 och BU 2001-2003 2000-03-03
Artikel Dramapedagogutbildningen 2000-03-03
Artikel Intern. Programkontorets konferenser 2000-02-28
Artikel Riksdagsdebatt om värdegrunder och folkbi 2000-02-28
Artikel Remissyttranden från FBR 2000-02-28
Artikel Antagningen till högskolan 2000-02-23
Artikel Nyhetsbrev om vuxenutbildningskampanjen 2000-02-23
Artikel Skrivelse om IT-infrastruktur 2000-02-23
Artikel DN-ledare om folkbildning för Europa 2000-02-18
Artikel Mer från demokratiutredningen 2000-02-18
Artikel Slutrapport om fhsk 10 000 extra platser 2000-02-18
Artikel Folkbildning om EMU - läget i halvtid ko 2000-02-18
Artikel Riksdagsdebatt om folkbildningsmoms 2000-02-18
Artikel Demokratiutredningens slutbetänkande 2000-02-15
Artikel Folkbildning om EMU - Läget i halvtid 2000-02-15
Artikel Utredning om studie- och yrkesvägledning 2000-02-15
Artikel Folkhögskolekonferenser år 2000 2000-02-15
Artikel Konferenser kring demokratiutredningens f 2000-02-12
Artikel Vuxenutbildningskampanj 2000 2000-02-12
Artikel Informationsmaterial om folkhögskolan 2000-02-12
Artikel Ny riksdagsfråga om Färnebo 2000-02-12
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 2000-02-12
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 2000-02-12
Artikel Svar på riksdagsfrågor 2000-02-04
Artikel Moms på hyrda lokaler 2000-02-04
Artikel Anmälningsavgifter 2000-02-04
Artikel Ny chef på utbildningsdepartementets vuxe 2000-02-04
Artikel Nya utvärderingar av Kunskapslyftet 2000-02-04
Artikel Riksdagsrevisorerna och Färnebofrågan 2000-01-19
Artikel Vänort 2001 2000-01-18
Artikel Folkbildning om EMU under år 2000 2000-01-12
Artikel Regleringsbrev och riktlinjer för 2000 2000-01-10


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se